piatok 14.9.

SJL: oznam, pozvánka. uč. 7/9,11,13. D.ú. 7/12 a, b.

PDA: Magnetické pole PZ 7,8, 9 pôsobenie okrúhleho magnetu. D.ú. nemajú

streda 12.9.

SJL: PZ str. 4 celá, uč. 6/6. D.ú. 6,/7.

MAT-G: Zopakovali sme: priamka, bod leží a neleží na priamke, úsečka, štvorec a trojuholník + PZ 1 celá, 2/1,2,3.

VLA: Znaky na mape PZ 4-5 celé

SJL-Č: Čítajú – Matej Knižka + PZ 5 celá.

Vzhľadom k tomu, že nám vo WC menia okná, budeme mať zajtra cvičenie v prírode. Končíme 11:40. ŠKD funguje.

utorok 11.9.

SJL: Opakujeme: slovné druhy, náučný text, deliť slová na slabiky. 5/4,8. 6/1,4. D.ú. 6/5.

MAT: PZ 5-6 celé

PDA: Magnet PZ 4-6 (okrem múdrosti detektívov)

Zajtra máme geometriu.

pondelok 10.9.

SJL: Opakujeme: správa, slovné druhy.

uč. 5/1,3,5. D.ú 5/6,7.

MAT: PZ str. 3-4 celá

VLA: Mapa PZ str. 3 celá

SJL-Č: Prečo je knižka hranatá + PZ str. 4

Dnes dostali deti prihlášku na mliečnu desiatu. Poprosím vyplniť a poslať späť (kto nemá záujem – škrtnite). Prezrite deťom hlavy – vyskytli sa vši. Ďakujem :)

piatok 7.9.

SJL: uč. 4/8 dokončili sme, 5. Zopakovať delenie hlások a usporiadanie slov podľa abecedy. D.ú. PZ 3/2, 1 (delenie hlások)

PDA: 2-3

V pondelok potrebujem odovzdať všetky vzdelávacie poukazy. Ten, kto mi dnes nedoniesol, donesie po víkende. Ďakujem :)

štvrtok 6.9.

SJL: 4/1,4, 8 prvý stĺpec.

MAT: PZ str. 2 celá, niektorí stihli aj 3/5.

SJL-Č: Prečo je kniha hranatá – dočítať, aby vedeli obsah – budem sa pýtať.

V pondelok, stredu aj vo štvrtok majú deti aj čítanie :) . Dnes niekto nemal čítanku lebo v rozvrhu bolo iba  SJL :) . Každú stredu budeme mať geometriu.

streda 5.9.

SJL – opakovali sme abecedu, rozlišovacie znamienka, rozdiel medzi hláskou a písmenom.

MAT – taktiež sme opakovali – číselne pozície (jednotky, desiatky, stovky, tisícky),  pojmy (súčet, rozdiel, súčín, podiel) usporiadať čísla vzostupne a zostupne.

VLA – str. 2. Aby vedeli opísať ako vyzerá mapa (farby, hranica, mestá) a zopakovať svetové strany.

SJL – Vedia proces ako vzniká kniha. Prečítať aspoň 1*.

Písomné domáce úlohy tento týždeň mať nebudú :)

utorok 4.9.

Dnes sme si skontrolovali a doplnili učebnice. Rozdali  všetky PZ ktoré ste objednávali + ráno do školy došla prírodoveda a vlastiveda :) . To znamená, že staré učebnice sme vrátili. V škole si budú nechávať pracovné a hudobnú.

Deti si  škole nechali všetky učebnice na zajtra + donesú si iba zošit 523 na SJL a MAT. Vzhľadom k tomu, že máme PZ na VLA a PDA, tak malý čistý zošit zatiaľ nebudú potrebovať (keďže je to úplne nový materiál, je neznámy aj pre mňa – musím preštudovať :) )

Zajtra končia 5. hodinou.

Pekný deň Vám prajem :)

pondelok 3.9.

Moji milí rodičia,

aj v tomto školskom roku sa k Vám budem takto pravidelne prihovárať. Prázdniny ubehli ako voda. Dúfam, že ste ich strávili príjemne. Verím, že si už pripravujete všetky pomôcky :) . Aby sme si uľahčili prácu, zoznam upravím:

zošit 523 SJL aj MAT – prvý vypísaný zošit zo SJL nahradíme zošitom 524 – tento zošit by mal byť aj na diktáty (uvidím, ako sa deťom zmenšilo písmo – zatiaľ mi zošit na diktáty neposielajte). Zošity na písomky SJL, MAT mám v škole z minulého roka (2*523).

zošit 520 VLA, PDA + podložka

Geometria – veľký čistý zošit – môže byť z minulého roka + podložka +  trojuholník s ryskou, 30 cm pravítko, kružidlo a vhodnú ceruzu (najlepšie pentelku)

Poprosím, aby deti mali v peračníku: nožnice, tyčinkové lepidlo a malé pravítko.

Zvyšné pomôcky deťom povedia učitelia na hodinách.

Výtvarná výchova – výkres A4 – 20 ks, A3 – 5 ks, štetce – aspoň 1 plochý a 1 okrúhly, nádoba na vodu (odstrihnutá fľaša), namiesto palety vrchnák od zaváranín, obrus, nožnice, tyčinkové lepidlo, tekuté lepidlo, voskovky, pero na tuš a tuš. (nepotrebujeme tempery ani farebný papier – máme staré zásoby :) ).

Hygienické potreby – 1 balík hyg. vreckovky, 4 ks toaletný papier a tekuté mydlo.

Ak som na niečo zabudla, určite doplním.

Poprosím Vás, aby ste nahlásili do jedálne ako budú chodiť deti na obedy – iba dnes a zajtra som to riešila ja :) Ďakujem

Prajem Vám príjemný deň

Nagyová

Prázdninový oznam :)

Milí rodičia,

skončil sa ďalší školský rok … ubehol veľmi rýchlo. Čo ma ale teší, je to, že vzťahy medzi deťmi sa začali pekne upravovať. Hlavne teraz na konci roka sa to ukazovalo, keď boli “poskupinkované” – aj chlapčensko/dievčenské kombinácie. Keď mali príležitosť na jašenie – samozrejme ju využili, ale ak to bolo potrebné dokázali sa rýchlo skonsolidovať. Samozrejme niekedy som musela  ráznejšie komunikovať…. ale nakoniec to zvládli.

Prospech v tejto triede je tiež pekný, až 12 deti malo samé jednotky :) . Zvyšok robil, čo mohol v rámci svojích možnosti. Sú to veľmi snaživé deti. Verím, že v ďalšom ročníku budeme mať minimálne takéto výsledky.

Chcela by som Vám a deťušikom popriať krásne strávený prázdninový čas, veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov. Teším sa na Vás v septembri. Zatiaľ dovidenia

 

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich