utorok 5.12.

SJL: 45 / 1. Vedia, čo je to reklama a kde všade môže byť. D.ú. Vytvoriť reklamu na 1 produkt, službu.

VLA: Hlavné časti ľudského tela + popísať hornú a dolnú končatinu.

Zajtra máme geometriu a píšeme čitateľský denník.

pondelok 4.12.

SJL: 44/palec 1,2. Opakovanie s Opkom Hopkom. Zajtra nech si donesú reklamné noviny.

MAT: Písali sme písomku. + PZ 60/1,2,3,5.

VLA: nič

SJL-Č: P8nko Snehulianko. PZ 24/1,2.

piatok 1.12.

SJL: uč. 42/17. 43/18,19, 21, 22, 23. D.ú. 44/24.

MAT: Opakovali sme hlavne sčítanie a odčítanie pod seba. V pondelok bude písomka.

Pekný víkend prajem :)

štvrtok 30.11.

SJL: PZ 24 ceá strana. 25/zasmejme sa :)

MAT: Opakovali sme na štvrťročnú písomku :) . Bude to, čo sme počítali v škole (samozrejme s inými číslami). Písomku píšeme v pondelok (kto nebude v škole, napíše si v náhradnom termíne).

VLA: Nepreberali sme nič nové.

SJL-Č: Bebek z Krásnej Hôrky.

streda 29.11.

SJL: PZ 23/3,4,5. D.ú. PZ 23/6 celá. + v škole uč. 41/10. 42/11,12.

MAT-G: Nové: Obdĺžnik ABCD má 4 vrcholy: A,B,C,D. 4 strany: a, b, c, d. a=d, b=d. Vystrihli sme si z milimetrového papiera obdĺžnik a=6cm, b=4cm. Vlepili sme do zošita, označili vrcholy a strany a merali sme, pričom sme zistili:

I AB I = I CD I

I AB I = 6cm

I CD I = 6 cm

I BC I = I DA I

I BC I = 4 cm

I DA I = 4 cm

PZ 9/3, 10 celá + 11/1.

SJL-Č: Prečítali sme Voňavý príbeh a začali sme Odhalenie – doma dočítajú. O týždeň poprosím, aby si priniesli čitateľský denník (ten, kto ešte nedoniesol) + knihu.

Zajtra by som potrebovala, aby si deti doniesli pohľadnice (tie, ktoré sme min. týždeň začali robiť).

Ďakujem

utorok 28.11.

SJL: Vybrané slová po P. uč. 41/6,7. D.ú. 41/8. Písali sme cvičný diktát :) PZ str. 22 robili včera.

PVO: Písali sme písomku – nové sme nepreberali nič.

Zajtra čítame knihu a máme geometriu – poprosím, aby si nezabudli veľký čistý zošit. Ďakujem

 

piatok 24.11.

SJL: Písali sme pozvánku do zošita, na známky. Kto známku nedostal, potrebuje prerobiť. D.ú. nemajú.

MAT: Dokončiť stranu 57.

Na VYV sme robili pohľadnicu – potrebujem, aby deti napísali alebo vlepili prianie + podpísali sa (pohľadnice poputujú do domova dôchodcov :) ) . V škole ju ešte ozdobíme.

streda 22.11.

SJL: Opravovali sme diktát. uč. 38/Opakovanie s Opkom Hopkom, palec 1, diktá t prepísať. D.ú. 38/palec 2.

MAT-G: Zopakovali sme si štvorec. Vystrihli si z milimetrového papiera štvorec, vlepili do zošita. Vpísali vrcholy, strany. Overili veľkosť strán:

IABI = 6cm

IBCI = 6cm

ICDI = 6cm

IDAI = 6cm, to znamená, že ak každá strana je rovnako dlhá a = 6cm, môžem každú stranu pomenovať “a”.

D.ú. majú vystrihnutý a vlepený štvorec so stranou a = 8cm. Majú dopísať strany, vrcholy, zistiť veľkosť strán, tak ako v š/kole.

PZ 8/2,3,4. 9/1,2,4.

SJL-Č: Dočítať “Zábava sa začína” + “Máme doma zviera!”

Triedny aktív sa uskutoční 23.11.2017 o 17:00h.
Kto ešte nevyplatil zálohu do ŠVP nezabudnite, že termín je do 28.11.2017.

Foto – 11,-

Kniha 7,91

 

utorok 21.11.

SJL: Písali sme kontrolný diktát. D.ú. PZ 21/9b, opakovanie s Opkom Hopkom.

PDA: Dokončili sme si kolobeh vody. Zopakovali sme si – budúci utorok bude veľká písomka. Bude iba to, čo si dnes napísali do zošitov.

Zajtra čítame knihu a máme geometriu.

 

pondelok 20.11.

SJL: uč. 37/27, 28. + pracovný list vybrané slová po M. PZ 20/ zasmejme sa. D.ú. 20/8 a, b. 21/9a.

MAT: Pripočítavame 100 a 10. Trénovali sme prechod 593, 603, 613 …D.ú. PZ 51/4. 54 celá, 55/1,2,3.

VLA: Zošity mám u seba – dostanú známku z domácej úlohy. Majú 2 pracovné listy.

SJL-Č: Dostali obr. Tomáša Janovica. Do malého zošita si písali jeho meno, lepili obr. + napísali si knihy kt. on napísal podľa učebnice: Jeleňvízor, Drevený tato, Rozprávkové varechy + majú si nakresliť 1 veľkú varechu a dovnútra obr. rozprávky (ktorou by chceli dostať ak by neposlúchali) .

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich