piatok 11.5.

SJL: číslovky 102/13,14,15. D.ú. 102/16.

MAT: Tabuľky a grafy … uč. 68/1,3,4. D.ú. 68/2

https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/matematika-pre-tretiakov-ucebnica-184#flipbook/page-70

 

štvrtok 10.5.

SJL: 102/9,10,11. D.ú. 102/12 + vedia poučku.

MAT: Test 2  +zaokrúhľovali sme na tisícky+ uč. 67/1 a D.ú 67/2

https://www.aitec.sk/produkt-preview-ng/matematika-pre-tretiakov-ucebnica-184#flipbook/page-69

VLA: majú poznámky ku mape.

SJL-Č: Čítali vlastnú knihu.

 

 

streda 9.5.

SJL: Číslovky – trénovali sme písanie základných čísloviek. D.ú. 101/7,8.

MAT-G: Trénujeme premenu jednotiek.

SJL-Č: Čítali vlastnú knihu + písali obsah príbehu + rozprávali o ňom.

Prosím o doplatok za ŠVP. Ďakujem

štvrtok 3.5.

SJL: Začali sme číslovky. uč. 100/1,2 + poučka. D.ú. PZ 60/1,2.

MAT: PZ 46 – takmer všetku už majú hotové.

VLA: Prezentovali projekty

SJL-Č: Čítali sme vlastné knihy + písali a rozprávali obsah. Musím ich pochváliť, začína sa to zlepšovať.

Aj napriek tomu,  že deti nemávajú veľa D.ú. som sa dozvedela, že “tá krava nám dáva domáce úlohy” … nebudem tolerovať ich nerobenie a ZABÚDANIE! Ďakujem za pochopenie. Nagyová

streda 2.5.

SJL: Opis ilustrácie – dokončenie. D.ú. nemajú

MAT-G: premena jednotiek + písali sme písomku. D.ú. PZ str. 8 celá

SJL-Č:  V stredu donesú spracovaný čitateľský denník. Zajtra si všetci donesú vlastnú knihu na čítanie.

Zajtra na VLA majú doniesť projekt.

Bude potrebné ešte doplatiť 10,- za ŠVP. V prípade zvýšenia peňazí Vám kolegynka vráti zvyšok.

piatok 27.4.

SJL: Opakovali sme zámená. D.ú. 97/OOH (iba niektorí – oni vedia … )

MAT: Trénovali sme vyhľadávanie 4cif čísel … pr. číslo má viac ako 1 nulu a na mieste stoviek je 5 …

27 = 10 .     +     …

D.ú majú opäť iba niekt. dostali tabuľku na vyplnenie.

 

Pekný víkend prajem

štvrtok 26.4.

SJL: 97/palec 1 a D.ú. palec 2.

MAT: PZ celá strana 43

VLA: Projekt – mesto, rieka … na výkres A4.

SJL-Č: Čítali sme Opice…. a písali obsah.

pondelok 23.4.

SJL: Zámená 95/5 + D.ú. 95/6 a aj po b.

Pr: Aj ona prišla na ihrisko. (Zuzka) …

MAT: PZ 43/1,2,3.

Vedia, ako spravia súčet cifier a súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek.

VLA: Rieky (Dunaj, Váh a Laborec) – podľa učebnice.

SJL-Č: Čítame Opice… a píšeme obsah podľa prečítaného textu.

Info:

od 25. 5. máme dopravné ihrisko

24.5. Fotografovanie tried

28.5. Štátne divadlo

piatok 20.4.

SJL: Písali sme test. Úloha zo včera – zámená + PZ str. 59 celá

MAT: Opäť sme sa museli vrátiť k zaokrúhľovaniu + štvorciferné čísla – hneď pred a hneď za …. pr. 3000, 1950 …

Info:

  1. a 8. mája št. sviatok

4. mája kreslenie na chodník (na Hl. ulici)

7. mája – riaditeľské voľno

Zbierame 50,- záloha za ŠVP. Ďalšie info v pondelok.

 

 

streda 18.4.

SJL: Opakovanie. Určovali sme vo vetách slovné druhy (podstatné a prídavné mená). V piatok bude test.

MAT-G: Stavby. PZ str. 15 celá.

SJL-Č: Čítali sem ďalší príbeh + vedia o ňom niečo povedať.