piatok 3.5.

SJL: Časovanie slovies a určovanie gramatických kategórií. 110/10, OS B. PZ 53 celá.

PDA:  Opakujeme vodné spoločenstvo.

Pošlite komentár

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain