streda 19.12.

VLA: Myjava . Dú. DO januára 72-73.

MAT: Trénovali sme príklady 520 – 80 = 520-20=500 a 500 – 60 =440…

D.ú. nemajú.

Zajtra končíme 5. hodinou.

 

 

Pošlite komentár

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain