štvrtok 12.12.

SJL: Písali sme diktát. D.ú. 49/A,B. Poslala som malú písomku. Otázky boli:

1 . Čo je to spodobovanie.

2. Ako delíme hlásky podľa znelosti.

3. Vymenuj Párové znelé spoluhlásky.

4. Kde môže v slove nastať spodobovanie.

5. Ako sa spodobujú slová na konci.

MAT: Učili sme sa pripočítavať celé desiatky. PR 780 + 50 = do celej stovky mi treba 20 a ostane mi 30 …

D.ú. 55 – okrem 2.

SJL-Č: Nemali sme. Namiesto čítanky sme mali mat.

 

 

 

Pošlite komentár

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde