pondelok 23.4.

SJL: Zámená 95/5 + D.ú. 95/6 a aj po b.

Pr: Aj ona prišla na ihrisko. (Zuzka) …

MAT: PZ 43/1,2,3.

Vedia, ako spravia súčet cifier a súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek.

VLA: Rieky (Dunaj, Váh a Laborec) – podľa učebnice.

SJL-Č: Čítame Opice… a píšeme obsah podľa prečítaného textu.

Info:

od 25. 5. máme dopravné ihrisko

24.5. Fotografovanie tried

28.5. Štátne divadlo

Pošlite komentár

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich