streda 17.1.

SJL: Opakovali sme na polročný test. Zajtra bude malá písomka z abecedy – usporiadať 10 slov. D.ú. 58/palec 1,2.

MAT-G: Trénujeme premenu jednotiek. + Trojuholník ABC má vrcholy: A, B, C. strany: a,b,c (a je oproti vrcholu A…)

uhly: 3. Zatiaľ sme si iba povedali, že uhly sú označené gréckou abecedou (môžete deťom ukázať z internetu – nemáme v triede interaktívnu tabuľu :( ). Budúci týždeň si doplníme ďalšie info. V štvorcovej sieti sme si narysovali pravouhlý trojuholník. Nemusia zatiaľ vedieť rysovať v čistom zošite. Od 2. polroka budeme potrebovať kružidlo a trojuholník s ryskou.

SJL-Č: Stále sme sa venovali ľudovej rozprávke a príbehu “Biela ako sneh a červená ako krv” . PZ 31/2. D.ú. PZ 31/3.

 

Pošlite komentár

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich