Archív pre ‘Domáce úlohy’ kategóriu

pondelok 24.9.

SJL: Písali sme test. D.ú PZ 8/ pero a,b.

MAT: Dokončili sme opakovanie, poriadne zopakovať tretina, polovica, štvrtina.  + D.ú. PZ str. 10

VLA: PZ 10 – 11. Vedia, že povrch Slovenska je hornatý a rovinatý. Aby vedeli priradiť obrázok ku pojmom kotlina, pohorie, nížina, tiesňava, údolie.

SJL-Č: str. 11 + /PZ 8 (úlohu 1 a 2 sme začali – vedia ako dokončiť)

Doniesť zošiť na diktáty a zaviesť zošit na čítanku. Ďakujem :)

streda 20.9.

SJL: Opakovali sme na test. Všetko potrebné majú deti v zošitoch.

MAT: Tiež sme opakovali + dokončíme v pondelok. D.ú. PZ str. 9.

SJL-Č: Úlohu nemajú.

streda 19.9.

SJL: uč. 9/4,5,6. D.ú. PZ 8/1,2 celé. V pondelok budeme písať písomku – opakovanie z 3. ročníka.

MAT-G: Zopakovali sme obdĺžnik a kružnicu. PZ str. 3  a 4/1.

VLA: Deti dostali domov písomky – prosím podpísané poslať späť. Na RZ sa dohodneme ako ich budú nosiť domov, pretože niektoré písomky by určite skončili v koši a nevideli by ste ich. Ďakujem

PZ – Vodstvo – porozprávali sme si, ukázali na mape. Aby vedeli zákl. info – farba na mape, označenie, najdlhšia a najmohutnejšia rieka, jazerá a plesá = príroda vytvorila, priehrady umelé jazerá = vytvoril človek.

SJL-Č: čítajú o tom ako Feldek napísal Hru pre tvoje modré oči,  PZ 7 + napísať, prečo je tam ukážka – čo si myslia.

Poprosím, skontrolujte deťom slovníčky. Niektorí tak už majú dosť pooznamované :( , pretože sú  stále v prázdninovom režime.

 

 

V piatok 21.9. je “Deň colníkov”. Deti sa budú učiť prvé dve hodiny, potom odchádzajú na besedu. Do školy sa vrátia 12:35.

Dňa 27.9. o 17:00 bude RZ. Všetci ste vítaní. :)

utorok 18.9.

SJL: Tvorenie slov predponami – uč. str. 8. D.ú. 9/2a, 3.

MAT: uč. 2/1,3,5,7. D.ú. 2,/4,6,8. Niečo píšu aj do učebnice  (tá im ostáva).

Zajtra budeme mať geometriu.

PDA: Magnetické pole str. 9, 10. D.ú. 10/moje poznámky (samozrejme budú ich aj vedieť)

pondelok 17.9.

SJL: PZ str. 5-6

MAT: PZ 7-8

VLA: Písali sme malú písomku + grafická mierka mapy 6-7

SJL-Č: PZ str. 6 “Kapitola desiata….”. D.ú. str. 7 – Čo myslíš, prečo sme do PZ zaradili práve túto ukážku? Svoju odpoveď zapíš.

Deti sa už prezúvajú.

piatok 14.9.

SJL: oznam, pozvánka. uč. 7/9,11,13. D.ú. 7/12 a, b.

PDA: Magnetické pole PZ 7,8, 9 pôsobenie okrúhleho magnetu. D.ú. nemajú

streda 12.9.

SJL: PZ str. 4 celá, uč. 6/6. D.ú. 6,/7.

MAT-G: Zopakovali sme: priamka, bod leží a neleží na priamke, úsečka, štvorec a trojuholník + PZ 1 celá, 2/1,2,3.

VLA: Znaky na mape PZ 4-5 celé

SJL-Č: Čítajú – Matej Knižka + PZ 5 celá.

Vzhľadom k tomu, že nám vo WC menia okná, budeme mať zajtra cvičenie v prírode. Končíme 11:40. ŠKD funguje.

utorok 11.9.

SJL: Opakujeme: slovné druhy, náučný text, deliť slová na slabiky. 5/4,8. 6/1,4. D.ú. 6/5.

MAT: PZ 5-6 celé

PDA: Magnet PZ 4-6 (okrem múdrosti detektívov)

Zajtra máme geometriu.

pondelok 10.9.

SJL: Opakujeme: správa, slovné druhy.

uč. 5/1,3,5. D.ú 5/6,7.

MAT: PZ str. 3-4 celá

VLA: Mapa PZ str. 3 celá

SJL-Č: Prečo je knižka hranatá + PZ str. 4

Dnes dostali deti prihlášku na mliečnu desiatu. Poprosím vyplniť a poslať späť (kto nemá záujem – škrtnite). Prezrite deťom hlavy – vyskytli sa vši. Ďakujem :)

piatok 7.9.

SJL: uč. 4/8 dokončili sme, 5. Zopakovať delenie hlások a usporiadanie slov podľa abecedy. D.ú. PZ 3/2, 1 (delenie hlások)

PDA: 2-3

V pondelok potrebujem odovzdať všetky vzdelávacie poukazy. Ten, kto mi dnes nedoniesol, donesie po víkende. Ďakujem :)

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich