Archív pre ‘Domáce úlohy’ kategóriu

piatok 18.1.

SJL: úlohy nemajú….. písali sme diktát a cvičili na test.

PDA: Krvný obeh – D.ú. 57 – 58. V utorok budem skúšať deti, ktoré ešte nemajú zaokrúhlenú známku.

 

Prajem Vám príjemný víkend

štvrtok 17.1.

SJL: Opis prírody. D.ú. majú opísať obr. zo strany 58 + využijú odseky. Zajtra píšeme kontrolný diktát.  V pondelok test.

MAT: Trénovali sme +, – s prechodom + D:ú. uč. 30/3,5,7,8,9. V utorok test.

SJL-Č: Prečítajú si FIlm.

 

 

streda 16.1.

SJL: 57 sme dokončili, PZ 29/2, D.ú. PZ 30 celá a 31/5.

MAT-G: Robili sme stavby a pohľad z každej strany. D.ú. PZ 16/3.

VLA: Bratislava. D.ú. 84/4,5,6, kvíz + prečítať 85.

SJL-Č: Vranka Danka a najcennejšie veci na svete – dočítať + vedia čo je odsek (zopakujú).

Dnes som zrátala uteráky, bolo ich tam iba 10. Poprosím, aby si deti priniesli. Ďakujem :)

utorok 15.1.

MAT: Počítali sme rozdiel: 520 – 56 = z 56 si odoberiem 20 aby som mala cele stovky a ostane mi 36 … teda 500 – 30 = 470 a 470 – 6 = 464. D.ú. PZ 61 celá.

PDA: Krv PZ 56 celá  +vedia zápisník.

SJL: Opakujeme spodobovanie – D.ú. 57/6.

Pondelok 14.1.

SJL: uč. 56/1,2. PZ 29/1a,b. D.ú. uč. 56/3.

MAT: Odčítanie s prechodom: 523 – 61 = 520-60 = 460 a 3 je 463 – 1 =462 … uč. 29/1,2,3,5.

VLA: Malé Karpaty 80/2, 81/4,5,7, 82/Povesť.

SJL-Č: PZ Xaver s nohami do X – celé.

Od teraz budeme mávať v piatok PDA. Ďakujem

štvrtok 10.1.

SJL: 54/4, 55/5. D.ú. 55/Opakujme si, A.

MAT: uč. str 28 – čo nestihli v škole, tak d.ú. do pondelka.

SJL-Č: Xaver s nohami do X – čítajú a porozmýšľajú nad otázkami 1. – 6.

Info z RZ:

Zmena názvu školy: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A (používať aj na všetky žiadosti, dokumenty)

Číslo účtu pre ŠKD a CVČ je rovnaké, preto je potrebné do kolónky info pre prijímateľa zadať najprv účel platby – teda ŠKD alebo CVČ…

V prípade zmeny zdr. poisťovne dieťaťa, poprosím doniesť kópiu novej.

Porozmýšľať nad etickou a náboženskou výchovou + 2. cudzí jazyk v 5. ročníku.

16.2. bedmintonový turnaj zmiešaných dvojíc (dospeláci, nie deti)

Do konca januára 50€ 2. splátka za ŠVP.

Ak ma ešte niečo napadne, čo som zabudla, dopíšem. Prajem Vám pekný večer :)

 

utorok 9.1.

SJL: 53/5. 54/1. D.ú. 54/3.

MAT-G: Zopakovali sme si súčet a rozdiel dĺžky úsečiek. Kilometer. PZ 15/1,2,3. D.ú. 15/4, 16/1,2.

VLA: Trnava a okolie. 74, 74/3,5,6. 76/povesť.

SJL-Č: O načisto hlúpej krajine – čítajú + PZ Celá strana.

Oznam:

24.1. klasifikačná porada – známky musia byť uzavreté 22.1 (deti ešte majú čas opravovať PDA a VLA – si vedia pomôcť známkou z projektov)

31. 1. odovzdávanie výpisov klasifikácie + karneval

1.2. polročné prázdniny

 

utorok 8.1.

Milí rodičia, prajem Vám všetko dobré v novom roku :)

Keďže dnes boli všetci v škole, d.ú. nepíšem.

Oznam:

Dňa 10.1. sa uskutoční informačný servis RZ (od 17,00  do 18,00).

 

streda 19.12.

VLA: Myjava . Dú. DO januára 72-73.

MAT: Trénovali sme príklady 520 – 80 = 520-20=500 a 500 – 60 =440…

D.ú. nemajú.

Zajtra končíme 5. hodinou.

 

 

utorok 18.12.

MAT: Písali sme test. D.ú. nemajú.

PDA: srdce + 53 celá

SJL: Opravovali sme diktáty + uč. 51/10, opakujme si, A.

Vaše deti si dnes žiadali, aby sme opäť mali v posledný deň posedenie + darčeky. Tak si dnes vytiahli meno, koho obdaria (dali sme si limit 3€ ale poteší aj vlastná výroba). Vzhľadom k tomu, že som mala iný plán, tak to spojíme. 1.-2. hodinu budeme mať párty a potom na 3. – 4. hodinu sa pôjdeme pozrieť na Hlavnú ulicu. Prejdeme trhy – samozrejme nie je podmienka nakupovanie (ale nezakážem im to). Budeme končiť 11,40. :)

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich