Archív pre ‘Oznamy’ kategóriu

oznam

Chcela by som ešte veľmi pekne poprosiť aby ste mi poslali peniažky za krúžky.

Vo štvrtok pôjdu deťušiky s pani vychovávateľkou do bábkového divadla, peniažky na vstupné nepotrebujú, poskytnem jej po 2 kultúrne poukazy.

poplnok

Každý nepárny týždeň budeme mať PVC a každý párny týždeň VYV.

Triedny aktív 28.9. INFO

Triedny dôverník – opäť pani Kvetková – ďakujeme :)

Dodržiavanie školského poriadku:

– včasné príchody (o 8:00 začína vyučovanie, nie je to čas príchodu do školy!!!! opäť zapisujem minúty tak ako minulý rok, už máme 1 žiaka s 20 neospravedlnenými minútami)

– zákaz používania mobil. telefónov, prístrojov ktoré nesúvisia s vyučovaním (hodinky a nahrávanie s nimi ) počas vyučovania

– rodič môže ospravedlniť  dieťa 3 dni počas choroby, od 4. dňa Vám poskytne ospr. lekár – s týmto súvisí počet vymeškaných hodín – ak má žiak vymeškaných 30% hodín z nektorého predmetu bude robiť komisionálne skúšky

– do 48 hodín je RODIČ POVINNÝ oznámiť triednemu uč. dôvod neprítomnosti žiaka na vyučovaní

– prezúvame sa, plavecký nechávame v skrinkách ( vždy musí mť 1 náhradný kľúč p. školník)

– nie je vhodné, aby rodičia tretiakov odprevádzali do tried

– od pondelka je na vrátnici kniha návštev, ak by ste potrebovali komunikovať s niekt. UČITEĽOM zapíšte sa, prosím

– plánujeme ŠVP

Poplatky:

– RZ 15 € za 1 dieťa, 7,50 € súrodenec (mladší). Žiadosť o úľavu poplatku RZ odovzdať do 6.10.

– ŠKD mesačný poplatok 11 € (ŠKD aj ŠJ pri platení cez internetbanking  – písať meno žiaka a triedu do správy)

– mliečna desiata 0,40 € – od 2.10.

– krúžky 20 € splátku ihneď, sumy nad 20 € (20 ihneď a zvyšok môžete v splátkach)

– 10 € triedny fond – postačí v novembri

– 10 € triedny fond pre ŠKD – môžete v splátkach 1 € mesačne p. vychovávateľke (na RZ som zbierala ja, ale v piatok som jej všetko odovzdala)

– 1,50€ poistenie do 6.10.

Zberové aktivity:

gaštany okt., papier novemb.

Ostatné:

10 diktátov v 3. roč. (deti budú písať všetky – ten kto v škole nebude – náhradný termín). Všetky písomné práce bude písať každý.

27.10. cvičenie v prírode

2.11. noc v škole

– rodičia neparkujú v priestoroch školy

– hranie stolného tenisu na dolnej chodbe mimo vyučovania je bez dozoru – na vl. zodpovednosť (prosím, poučte deti)

– ostávajú nám 2 týždne plaveckého výcviku (je to výcvik, nie hranie sa vo vode, poprosím poučte deti ako sa majú správať, že rešpektujú p. uč. – už máme prípad, kedy musel byť 1 žiak vylúčený z bazéna a 1 ktorý ma poslednú šancu

:( )

Ak som niečo zabudla, doplním.

Prajem Vám, milí rodičia, pekný zvyšok víkendu :)

piatok 29.9.2017

Milí rodičia,

ospravedlňujem sa, ale dnes nebude možné, aby som Vám poskytla info z RZ. Do nedele to určite bude. Ďakujem a prajem pekný víkend.

Triedny aktív

Dňa 28.9.2017 o 17:00 v 3.A.

OZNAM :)

Opravujem čas odchodu na plaváreň :)

7:35 je správny čas 😀 ďakujem za upozornenie.

OZNAM 12.9. 2017

Od pondelka začína plavecký výcvik (je povinný pre všetkých tretiakov).

Žiaci sú povinní priniesť si plavky, prezuvky, uterák, kúpaciu čiapku a hygienické potreby /toal.
pap./. V prípade odstavenia plavárne z nepredvídaných technických príčin, vyhradzujeme si právo na
zmenu termínov plávania.

Postupne Vás budem informovať … Pekný večer :)

Info

Poplatok 6,5 za PZ na ANJ, ktorý pýtali uč. angličtiny je pre Vás bezpredmetný …. my to už máme vyzbierané :)

Oznam 4.9. 2017

Prvé oznamy  v novom šk. roku:

Chcem vás veľmi pekne poprosiť, komu sa zmenila adresa trvalého bydliska alebo zdravotná poisťovňa vášho dieťaťa, aby ste mi hneď zajtra ráno nahlásili prípadné zmeny.

Zajtra sa prvé dve hodiny neučíme podľa rozvrhu – máme triednickú hodinu, kde budeme sumarizovať všetky Vaše podpísané dokumenty. Kto už vie aký krúžok chce – môžete mi vyplnenú prihlášku poslať hneď zajtra. Učíme sa 3. a 4. h. podľa rozvrhu. Na PDA poprosím učebnicu + malý čistý zošit s podložkou. (Ak náhodou túto učebnicu deti nedostali, dostanú zajtra :) ). Na HUV učebnicu a notový zošit. Slovníček a vypísanú žiacku knižku. Ak ste menili T.č. poprosím aktualizovať.

Od zajtra zbieram 😀 peniažky za pracovné zošity na Vlastivedu (2,8) a Informatiku (2,5). Vzhľadom k tomu, že naše ministerstvo sa rozhodlo pre VEĽKÉ zmeny v školstve, ale pozabudli na najdôležitejšie … učebnice –  musíme preto “troška” improvizovať a potrápiť sa. Aktuálne učebnice na Vlastivedu a Prírodovedu pre 3. roč. zatiaľ neexistujú. Ale potrebujeme sa predsa z niečoho učiť. Po vzájomnej dohode s kolegynkou (3.B) a zisťovaní ako to funguje na iných školách sme sa rozhodli, že zakúpime deťom PZ na VLA (je najviac vyhovujúca). Budeme kombinovať starú uč. a nový PZ. Prírodovedu zatiaľ použijeme iba starú. Až niekedy v októbri by mala byť inovovaná. Budeme čakať čo nám vykúzlia odborníci…

Od zajtra budem tiež zbierať hygienické potreby – môžete priebežne nosiť. Prezúvať sa budeme od pondelka.

Od stredy pracujeme presne podľa RH.

Prajem Vám pekný zvyšok dňa :) tr. uč. Nagyová

 

PS: Ďakujem p. Kudláčovi za aktualizáciu stránky :)

 

 

29.8. 2017

Milí rodičia,

začíname 4.9. v pondelok o 8:00. Deti budú v škole 3 hodiny. Hneď ráno zisťujeme kto ide na obed – aby deti vedeli :) + pribaľte im slovníček, budeme lepiť rozvrh hodín a ďalšie dôležité info na nasledujúce dni.

Sledujte priebežne stránku, ak ma  ešte niečo napadne prihodím to tu!!!

Ďakujem