streda 21.2.

SJL: Vlastné vl. a všeobecné vš. podstatné mená (1. vl. alebo 1. vš.)

75 celá (majú určovať aké sú to podst. mená pr: žiak – 1. vš.  Karol – 1. vl. )

MAT-G: Učili sme sa rysovať štvorec pomocou trojuholníka s ryskou. D.ú. PZ 3.

SJL-Č: Kniha – v škole sme prečítali “Rodinný prírastok” doma majú čítať “Kto má zdravý rozum? a Jupkovo dobrodružstvo”.

utorok 20.2.

SJL: Podstatné mená uč. 74/4,6. PZ 49  + 50/1. D.ú. 74/palec 1,2.

PDA: Dokončili sme bezstavovce – poznámky si deti písali + začali sme stavovce.

Zajtra na MAT-G poprosím kružidlo a trojuholník s ryskou.

Na SJL-Č: Knihu.

pondelok 19.2.

SJL: 1. Podstatné mená sú pomenovania osôb (Hanka, ujo..), zvierat (pes, mačka …), vecí (pero, zošit…), vlastnosti (dobrota, múdrosť…) a dejov (modelovanie, písanie …). Na osoby sa pýtame: Kto je to? Na zvieratá, veci, vlastnosti a deje sa pýtame: Čo je to?

D.ú. 74/3.

MAT: Trénovali sme príklady so zátvorkami aj bez nich … pr: (75 – 65) * 5 = , 8*7 -50 = …

+ uč. 48/2,3,5,7,9. písali do učebnice … tá je ich :)

D.ú uč. 49/3,5,7,8.

VLA: M.R.Štafánik uč. 50

SJL-Č: Zelené ríbezle – čítajú

 

piatok 16.2.

SJL: 71 celá + 72/3,4(D.ú. dokončiť)

MAT: PZ 12 celá. Vedia, že násobenie a delenie má pred sčítaním a odčítaním prednosť. Ale iba v tom prípade, ak nemáme zátvorky. Ak v príklade sú, najprv vypočítanie tie.

Prajem Vám pekný víkend :)

štvrtok 15.2.

SJL: Slovné druhy – iba sme začali. Vytvorili sme si papierovú skriňu “Slovné druhy” v ktorej je 10 zásuviek. Vedia, že slovné druhy sú SLOVÁ. Každé slovo ktoré povieme, vieme do tej skrine odložiť.

MAT: Násobenie 7. PZ str. 11.

VLA: Ako vznikla slovenská hymna. Poznámky:

Našu hymnu napísal Janko Matúška, keď spolu s Ľudovítom Štúrom cestoval z Bratislavy do Levoče. Cestovali dlho na voze a Janko Matúška napísal báseň, ktorá sa všetkým páčila. Keď cestou počuli spievať dievčatá ľudovú pieseň Kopala studničku, zrazu bola z básne pieseň. Od roku 1993 je hymnou Slovenskej republiky.

+ prepísať text piesne “Kopala studničku” a hymnu.

SJL-Č: PZ 50. Čítajú s. 102 Jaroslava Blažková (majú v texte ceruzou slabo podčiarknuť ukryté diela).

Opice z našej police dočítajú “Frickovo veľké dobrodružstvo” a “Fricko na prázdninách”.

štvrtok 14.2.

SJL: D.ú. PZ 47

MAT-G: Kružnica: r – polomer, d- priemer. Kružnica k so stredom S a polomerom 3cm …. k (S, 3 cm). D.ú. PZ str. 1,2.

SJL-Č: Opice z našej police (neviem presne, doplním zajtra – zabudla som knihu v škole )

utorok 13.2.

SJL: uč. 70/7,8,9, Diktát. D.ú. PZ 46/6,7.

PDA: Písali sme písomku z človeka. Dnešná téma: Bezstavovce.

Zajtra budem zisťovať záujem o bedmintonový turnaj. Info sme si písali už včera :)

Nezabudnite aj tento rok pomôcť našej škole preukázaním 2% zaplatenej dane. Ak žiadate príslušné tlačivo, vyplňte, podpíšte a obratom pošlite mne, žiadanku majú deti v slovníčkoch. Vopred ďakujem

Zajtra čítame knihu a ako každú stredu máme geometriu (dohliadnite, prosím, aby mali deti potrebné pomôcky).

pondelok 12.2.

SJL: 69/3,4, Zasmejme sa. D.ú. PZ 45 celá a 46/5.

MAT: PZ 10/1,2,3,4.

VLA: Ako vznikol slovenský jazyk

SJL-Č: 100 + 101. D.ú. 101/3.

piatok 9.2.

SJL: Písali sme kontrolný diktát. + 69/1,2. D.ú. 70/6.

MAT: PZ 8 a 9/1,2,4,5.

PVC: Majú dokončiť kvety a o 2 týždne pomôcky na vyšívanie donesú opäť.

štvrtok 8.2.

SJL: PZ str. 43-44.

Poprosím Vás, milí rodičia, skontrolujte či deti náhodou nedoniesli domov cudzí pracovný zošiť zo SJL. Jeden sa nám stratil :) .

MAT: PZ 6-7.

VLA: Mária Terézia – majú myšlienkovú mapu, môžu ju použiť pri odpovedi. Aby z nej vedeli vysvetliť pojmy.

SJL-Č: Hra pre tvoje modré oči – PZ celá strana.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich